close
paris

Avrupa’nın en önemli ekonomik güçlerinden birine sahip olan Fransa, sigorta sektörü olarak da gelişim, prim üretimi ve istihdam anlamında tüm dünyada ve Avrupa Bölgesi’nde ön plana çıkıyor

Yüzölçümü bakımından Batı Avrupa ve Avrupa Birliği içerisindeki en büyük alana sahip olan Fransa, 67,3 milyon nüfusa sahip. Nüfusun yüzde 80,4’ünün kentlerde yaşadığı Fransa’da en büyük kentsel yerleşim yeri başkent Paris. Paris’i yoğunluk anlamında Lyon, Marsilya, Lille, Toulouse ve Bordo kentleri takip ediyor. Fransa, kuzeyde Belçika ve Lüksemburg, doğuda Almanya ve İsviçre, güneydoğuda İtalya, Güneybatıda İspanya ile komşu. 3.427 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ise Akdeniz, Manş Denizi, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi kıyılarından geçiyor.

Nüfusun yüzde 37,4’ü 25-34 yaş aralığında

Kaynak:CIA

Önemli sanayi ve ticaret noktalarına ulaşım için ideal bir konumda bulunan Fransa, dünyada 67,3 milyonluk nüfusu ile en fazla nüfusa sahip 21. ülke olarak biliniyor. Genel yaş ortalamasının 82 olduğu Fransa’da bu oran erkeklerde 78,9 yaş, kadınlarda ise 85,3 yaş olarak görülüyor. Ülkedeki okuma-yazma oranı yüzde 99 iken eğitim harcamaları GSYİH’nın yüzde 5,5’i civarında.. Fransa’da bulunan Türk nüfusunun yüzde 4 oranında olduğu biliniyor. Ülkenin nüfus artışındaki en önemi pay ise her yıl 150 bin civarına ulaşan göçmen sayısından geliyor. Göçmenlerin büyük çoğunluğunun Fransız vatandaşlığına geçtiği bilinirken göçmen nüfus içerisinde en büyük paya Portekiz, Cezayir, ve Fas kökenli göçmenler sahip.

Fransa’nın nüfusunun yüzde 37,4’ü 25-34 yaş grubundan oluşuyor. Nüfusun yüzde 19,8’i 65 yaş ve üstü gruptan, yüzde 18,4’ü 0-14 yaş grubundan, yüzde 12,4’ü 55-64 yaş grubundan, yüzde 11,8’i ise 15-24 yaş grubundan oluşuyor. Nüfus artış hızının 2018 yılında yüzde 0.37 oranında olduğu tahmin ediliyor. Nüfusun yüzde 51’i kadınlardan, yüzde 49’u ise erkeklerden oluşuyor.

GSYİH’nın reel büyüme oranı yüzde 1,9’a yükseldi

2017 yılında 89 milyon yabancı turist sayısı ile dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olan Fransa, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri durumunda. Ülkedeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) reel büyüme oranı 2017 yılında yüzde 1,9’a yükselirken işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak görüldü. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 22,3. Nüfusun yüzde 14,2’si ise yoksulluk sınırının altında. Sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya katkısına bakıldığında ise yüzde 78,8 oranı ile hizmet sektörü göze çarparken, hizmet sektörünü yüzde 19,5 ile sanayi ve yüzde 1,7 ile tarım takip ediyor.

2,588 trilyon USD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya sahip olan Fransa’da, kişi başına düşen GSYİH miktarı 44,100 USD. CIA World Factbook’tan alınan bilgilere göre ülkedeki enflasyon oranı yüzde 1,2 seviyelerinde.

İhracat hacmi 549,9 milyar USD’ye yükseldi

Ülkedeki başlıca tarım ürünleri buğday, tahıl, şeker pancarı, patates, şarap üzümleri, süt ürünleri, sığır eti ve balık iken ekonomi anlamındaki önemli sektörler ise makine, kimya, otomobil, metalürji, uçak, elektronik, tekstil, gıda, işletme ve turizm olarak biliniyor.

Fransa’da ihracat 549,9 milyar USD, ithalat ise 601,7 milyar USD hacminde. Nakliye, plastik, demir, çelik ve eczacılık alanında ihracat yapan Fransa’nın bu alanda işbirliği yaptığı ülkeler arasında Almanya, İspanya, İtalya, ABD, Belçika ve İngiltere bulunuyor. Başlıca ithalat ürünleri ise makine, ham petrol ve uçak iken ithalat konusunda işbirliği yaptığı ülkeler arasında Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, ispanya, İngiltere, ABD ve Çin bulunuyor.

Fransa’da sigorta pazarı

Ülkenin sigorta federasyonu olan Federation Française de I’Assurance’a (FFA) göre Fransa sigorta sektöründe 260 şirket faaliyet gösterirken, 146 bin kişi sigorta sektöründe istihdam ediliyor. OECD verilerine göre ise ülkede 2017 yılındaki toplam prim üretimi 313,5 trilyon USD’ye ulaştı.

OECD’ye göre Fransa’nın 2017 yılı toplam prim üretimi 313.542 milyon USD. Ülkenin 2016 yılı toplam prim üretimi 327.320 milyon USD, 2015 yılı toplam prim üretimi 250.772 milyon USD iken; 2014’te 293.641 milyon USD, 2013’te 275.671 milyon USD, 2012’de 258.665 milyon USD ve 2011’de 288.703 milyon USD prim üretimine ulaştığı görülüyor.

Kaynak:OECD

Fransa sigorta sektöründe toplam üretim içerisinde branşların dağılımı şu şekilde beliriyor: hayat sigortası yüzde 63,6, hastalık ve kişisel yaralanma kazaları sigortası yüzde 10,6, oto sigortası yüzde 10, kişisel riskler sigortası yüzde 4,9, iş ve tarım sigortaları yüzde 3,5, genel sorumluluk yüzde 1,7, inşaat yüzde 1,1, taşıma yüzde 0,4, doğal afetler yüzde 0,8, yasal koruma yüzde 0,7, kredi teminatı yüzde 0,6, asistans yüzde 1,2 ve finansal riskler yüzde 0,9.

Hayat sigortalarında bankasüransın rolü önemli

FFA’de yer verilen bilgilere göre, Fransa sigorta sektöründe hayat şirketleri bazında dağıtım kanalı yapılanması yüzde 64 bankasürans, yüzde 15 direkt satış, yüzde 11 broker, yüzde 6 acente, yüzde 4 diğer metotlar olarak şekilleniyor.

Hayat dışı şirketler bazında ise dağıtım kanalı yapılanması yüzde 34 şirketler arası anlaşmalar, yüzde 31 acente, yüzde 17 broker, yüzde 15 bankasürans, yüzde 1 direkt satış ve yüzde 2 diğer branşlar olarak şekilleniyor.

OECD verilerine göre Fransa’da kişi başına düşen sigorta primi ise yıllara göre incelendiğinde 2013’te 3.892 USD, 2014’te 4.104 USD, 2015’te 3.549 USD, 2016’da 4.205 USD ve 2017’de 4.225 USD olarak şekillendi. Fransa’daki sigorta üretimi 2016 yılında yüzde 74,2 oranında hayat branşında gerçekleşirken yüzde 25,8 oranında hayat dışı branşta kaydedildi.

2017 yılında toplam prim üretimi yüzde 1,4 oranında arttı

FFA’nın açıkladığı 2017 Yıllık Raporu’na göre;  2017 yılında Fransız sigorta sektörünün gelirleri 211.6 milyar Euro ile %1.4 arttı. Bu büyüme, hayat, sağlık ve koruma sigortalarında %1,1’lik bir artış kaydeden gelirlerin %2,3 oranında arttığını gösteren mülk ve kaza sigortasından kaynaklandı. Ödenen kazançlar ve tazminat talepleri 2017 yılına göre %6 artarak 182,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu büyüme, ağırlıklı olarak %8 oranında artan hayat sigortasında ödenen faydalardan kaynaklandı.

2017 yılında motor branşının gelirleri %2,6 artarak 21,3 milyar Euro’ya ulaştı. 2017 yılında olumsuz iklim koşulları konut sigortasında karlılığı etkiledi. Tarihi sellerin görüldüğü 2016’nın ardından 2017 yılı, Fransa’nın büyük bir kısmındaki üzüm bağlarını etkileyen don olayları nedeniyle çiftçiler için zor bir yıl oldu. 2017 sağlık sigortacıları için güçlü bir büyüme yılıydı ve gelirleri %4,9 arttı.

Tags : francefransafransa prim üretimifransa sigorta sektörüoecdsigorta

Leave a Response