close

312.685 kilometrekarelik yüzölçümü ile Avrupa’nın 9., dünyanın 71. büyük ülkesi olan Polonya, 38 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık 33. ülkesi konumunda. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan ülke ihracat artışıyla büyürken sanayi ve yer altı kaynakları sayesinde gelişimini sürdürüyor

Orta Avrupa bölgesinde, Almanya’nın doğusunda yer alan Polonya 312 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Gürcistan’ın ortalama iki katı büyüklüğünde olan Polonya’nın sınırlarında Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Ukrayna, Litvanya ve Rusya bulunuyor. Orta şiddetli kışlar ve sağanak yağışlı yazlara sahip bir iklim çeşidinin görüldüğü ülkede araziler çoğunlukla düzlük, güney sınırı boyunca da dağlık bir yapıda. Nüfusun büyük çoğunluğu başkent Varşova, Krakow’un güney bölgesi ve Lodz’un etrafına yayılırken ülke, su baskınları ve su, hava kirliliği gibi çevre felaketleri tehlikesi altında.

Topraklarının yaklaşık yüzde 48’i tarım arazisi ve yüzde 30’u orman olarak biliniyor. Tarım sektörü verimsiz küçük tarlalar ve yatırım eksikliği nedeniyle gelişim gösteremezken topraklarının yarıya yakını ekime elverişli olan Polonya’da patates, meyve, sebze, şekerpancarı, çavdar, buğday, arpa, yumurta üretiliyor ve domuz, sığır yetiştiriciliği yapılıyor. Mandıraların sıklıkla görüldüğü Polonya’ya kümes hayvancılığı da önemli faaliyetlerden biri.

Bir sanayi ülkesi

Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke olan Polonya’da  Yukarı ve Aşağı Silezya bölgesinde taşkömürü çıkartılıyor. Güneydoğuda kükürt, Katowice‘de çinko ve kurşun, gümüş ve kehribar yatakları mevcut. Ayrıca linyit, kayatuzu, doğal gaz ve bakır da ülkede elde ediliyor. Petrol ve demir gereksinimini büyük ölçüde dış ülkelerden sağlayan Polonya gelişkin bir sanayi ülkesi. Demir-çelik, makine, ulaşım araçları, kimyasal maddeler, pamuklu dokuma, kâğıt, metal ürünler ve elektrikli ev aygıtları da üretiliyor. Ormanlardan elde edilen yumuşak odunlu kereste dış ülkelere ihraç edilirken balıkçılık da ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gdansk‘ta gemi yapım ve onarım tesisleri bulunuyor.

Ülkedeki iş gücü 17,6 milyon

Polonya’da sağlık, eğitim, emeklilik sistemi ve devlet yönetiminde yapılan reformların devlet bütçesine beklenenden fazla yük getirdiği biliniyor. 38 milyon 420 milyon 687 nüfusu bulunan Polonya’nın iş gücü 17,6 milyon. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 4,9. 1,126 trilyon dolar GDP’ye sahip olan Polonya’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 29.600 dolar. Gayri safi yurtiçi hasılanın reel büyüme oranı ise yüzde 4,7 olarak seyrediyor. Toplam nüfusun yüzde 60’ından fazlası kentsel nüfusu oluşturuyor. Ülkede beklenen yaşam süresi ise ortalama 77,9 yıl. Ülkede 15 yaş üzeri toplam nüfusun okuma-yazma oranı yüzde 99,8 olarak biliniyor.

Avrupa Birliği’nin en büyük 6. ekonomisi

Ülkenin ithalat hacmi 223,8 milyar dolar olarak bilinirken ihracat hacmi ise 224,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. İhraç edilen malların yüzde 37,8’ini makine ve nakliye ekipmanları, yüzde 23,7’sini ara mamul mallar, yüzde 17,1’ini çeşitli mamul mallar ve yüzde 7,6’sını gıda ve canlı hayvanlar oluşturuyor. Ülkenin ihracat ortaklarına bakıldığında ise Almanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, İtalya ve Hollanda görülüyor. İthalat hacminde önemli yer tutan mallar ise makine ve nakliye ekipmanları, ara mamul ürünler, kimyasallar, mineraller, yakıtlar, yağlar bulunuyor. İthalat ortaklığındaki ülkeler; Almanya, Çin, Rusya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Çek Cumhuriyeti.

Ülkenin döviz ve altın rezervi 2017 yılında tahmini 113,3 milyar dolar iken dış borç da 241 milyar dolara ulaştı. Avrupa Birliği’nde en büyük 6. Ekonomiye sahip olan Polonya’da halk, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 20’si kadar tasarruf ediyor. Ülkede öne çıkan sektörler arasında ise makine yapımı, demir ve çelik, kömür madenciliği, kimyasallar, gemi yapımı, gıda işleme, cam, içecekler ve tekstil yer alıyor. Gayri safi yurtiçi hasılanın sektörel dağılımına bakıldığında yüzde 57,4’ünü servis sektörü, yüzde 40,2’sini endüstri sektörü oluştururken yüzde 2,4’ünün de tarım sektöründen oluştuğu gözleniyor.

Nüfusun büyük çoğunluğu 25-54 yaş arasında

Kaynak:CIA

Polonya’daki nüfusun yaşa göre dağılımını incelediğimizde nüfusun yüzde 43,44’ünün 25-54 yaş arası bireylerden meydana geldiğini görüyoruz. Sonrasında en fazla nüfusun hakim olduğu yaş segmenti ise yüzde 17,47 ile 65 yaş ve üstü. Nüfusun yüzde 14,8’i 0-14 yaş arası bireyler, yüzde 13,95’i 55-64 yaş arası bireyler ve yüzde 10,34’ü ise 15-24 yaş arası bireylerden oluşuyor.

Polonya’da 61 tane sigorta şirketi faaliyet gösteriyor

Polonya’nın sigorta sektöründe gösterdiği faaliyetleri incelediğimizde 2017 yılı itibariyle 61 adet şirketin pazardaki faaliyetlerini sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Ülkede 2012 yılında 59, 2013 yılında 58 şirket çalışmalarını sürdürüyordu. 2014 yılında pazarda faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 56’ya düşerken, 2015’te yeniden 57’ye çıkmıştı. 2016 yılında da pazarda faaliyet gösteren sigorta şirketi sayısı 61’e ulaşmıştı.

Polonya’daki en büyük ilk 5 sigorta grubuna bakıldığında PZU 1. sırada yer alıyor. PZU, 2004 yılından 2016 yılına kadar Polonya sektöründe liderliğini sürdürüyor. 2. sırada ise 2014, 2015 ve 2016 yıllarında TALANX grubu yer alıyor. Pazarın 3. büyük grubu ise 3 yıldır değişmiyor ve Ergo oluyor. 4. sırada yer alan VIG de 2014, 2015 ve 2016 yıllarında değişmeyen sıralamasını koruyor. 5. sırada yine 3 yıldır değişmeyen Aviva grubu göze çarpıyor.

2016’da sektör lideri olan PZU’nun prim üretimi ise 5,222 milyon dolar olarak biliniyor. 2. şirket olan TALANX’ın prim üretimi 1,680 milyon dolar, 3. şirket olan Ergo’nun prim üretimi 1,380 milyon dolar olurken, 4. şirket VIG’nın prim üretimi 953 milyon dolar ve 5. şirket olan Aviva’nın prim üretimi 763 milyon dolar olarak görüldü. İlk 5 şirketin pazar payı ise sırasıyla yüzde 35, yüzde 11, yüzde 9, yüzde 6 ve yüzde 6 olarak belirdi.

Ülkede ilk 5 şirketin pazar payı toplamda yüzde 67 olarak görülüyor. Polonya sigorta pazarında sektörün en büyük ilk 15 şirketinin pazar payı yüzde 95 olarak görülüyor, bu durum sektörü ilk 15 şirketin domine ettiğini ortaya koyuyor.

Prim üretimi 16 milyon USD’yi aştı

2017 yılı sonunda Polonya sigorta prim üretimi 16 milyon 272 bin USD olarak görüldü. Son 5 yıllık performansa göre 2017 yılında önemli bir prim üretimi büyüklüğüne erişen sektörde hayat sigortası prim üretimi 6,6 milyon USD’yi aşarken hayat dışı branştaki prim üretimi 9,5 milyon USD’yi geçti. Sektörün 2017 yılındaki toplam hasar ödemesi ise 10,6 milyon USD’nin üzerine çıktı.

Tags : avrupapolandpolonya sigortapolonyada sigorta

Leave a Response