close

Rusya Sigorta Sektörüne Genel Bakış

17 milyon 75 bin kilometreyi aşkın yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesi olan Rusya, 142 milyonu aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesi. 191 sigorta kuruluşunun faaliyet gösterdiği ülkede 2017 yılı sonunda 19.7 milyar USD prim üretimi gerçekleşti

Federal yarı başkanlık tipi cumhuriyet ile yönetilen Rusya, bir kuzey Avrasya ülkesidir.

Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşu olan Rusya; dünya yaşam alanının sekizde birini kaplıyor ve 142 milyonu aşan nüfusu ile aynı zamanda dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.

Üzerinde birçok çeşitli çevre ve yer şekilleri bulunan ülke dokuz zaman dilimine ayrılıyor. Doğu Slavlardan Bizans’a, Sovyetler döneminden 2. Dünya Savaşı’na uzanan tarihi mirası ile de bilinen Rusya, ekonomisi ile de dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi. Maden ve enerji kaynakları, petrol ve doğalgaz üretimi, nükleer silah endüstrisi gibi etkenler de Rusya’yı güçlü bir ülke haline getiriyor.

En önemli kaynak petrol ve doğalgaz

Nemli karasal iklimin hakim olduğu ülkede Kuzey Avrupa Rusyası ve Sibirya’nın çoğunluğunda yarı arktik iklim görülüyor. Kutup iklimi de ülkede görünen iklim türlerinden. Rusya’nın en önemli doğal kaynakları arasında büyük petrol yatakları, doğalgaz, kömür, mineral, boksit, kereste bulunuyor. Rusya kara sınırları itibariyle dünyanın en büyük ülkesi olsa da tarım için elverişsiz yerleşim ile soğuk ve kuru iklim nedeniyle uygun topraklara sahip değildir.

Başkentin Moskova olduğu ülkede bulunan etnik gruplar arasında ise Rus, Tatar, Ukraynalı, Başkurt, Çuvaş, Çeçen gibi gruplar bulunuyor. Toplam nüfusun %74’ü kentsel nüfusu oluştururken kentsel nüfus Moskova, Saint Petesburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nijniy Novrorod ve Samara’da yoğunlaşıyor. Ülkedeki beklenen yaşam süresi ise 71,3 yıl.

Nüfusun %99,7’si okuryazar

Rusya’da sağlık harcamaları GSYİH’nın %7,1’ini, eğitim harcamaları ise %3,8’ini oluşturuyor. Nüfusun %99,7’si ise okuryazar durumda. Rusça dilinin hakim olduğu ülkede Ortodoks, Hristiyan ve Müslüman kesim bulunuyor. Ülkenin yaklaşık %46’sı erkek nüfustan, %54’ü ise kadın nüfustan oluşuyor. Ülkede nüfusun yaşa göre dağılımına baktığımızda 0-14 yaşın %17,2, 15-24 yaşın %9,4, 25-34 yaşın %44,2 ve 55-64 yaşın %14,5 oranında bulunduğunu; 65 üstü yaş oranının ise %14,6 oranında olduğu görülüyor.    

Kaynak:CIA

GSYİH’nın 1,578 trilyon USD olarak bilindiği ülkede kişi başına düşen GSYİH 27.900 USD. Ülkedeki başlıca tarım ürünleri tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği çekirdeği, sebze, meyve, sığır et ve süt. Başlıca sektörler ise kömür, petrol, gaz, maden endüstrisi, makine ve savunma sanayi, ulaşım araçları, iletişim araçları, inşaat, elektronik, bilimsel araçlar ve tekstil ürünleri olarak biliniyor. Genel işsizlik oranının %5,2 olduğu ülkede yoksulluk sınırının altındaki nüfus oranı %13,3.

İhracatta Türkiye ile işbirliği

Ülkenin ihracat potansiyeli 353 milyar USD iken ihracat ortaklığı yaptığı ülkeler Çin, Hollanda, Almanya, Beyaz Rusya ve Türkiye. İthalat potansiyeli ise 238 milyar USD; bu alandaki iş birlikçi ülkeler ise Çin, Almanya, ABD, Beyaz Rusya, İtalya ve Fransa. Rusya’nın döviz ve altın rezervi 539,6 milyar USD olarak biliniyor.

Rus sigorta sektörü büyümesini sürdürüyor

All-Russian Sigortacılar Birliği (ARIA)’ne göre ülkede 191 adet sigorta kuruluşu bulunuyor. Rusya Federasyonu Sigortacılar Birliği (BCC)’nin 2017 Rusya Sigorta Pazarı araştırması sonuçlarına göre; ülkedeki olumsuz ekonomik duruma rağmen sigorta piyasası büyümesini sürdürüyor. 2016 yılına kıyasla sektörde bir küçülme görülse de 2017 yıl sonunda sigortacılık sektörü %8,3 oranında büyüdü. 2017 yıl sonunda toplam prim üretimi 1.279 trilyon ruble olarak görüldü. Nisan 2018 itibariyle değerlendirildiğinde prim üretimi 19,7 milyar USD olarak hesaplanıyor. Ülkede sigorta primlerinin GSYİH’ya oranı %1.39’a yükselirken bu rakam 2016’da %1.37, 2015’te ise %1.23 seviyelerindeydi. 2014’te %1,25 olan pay 2013 yılında %1,24 olarak gözlemlendi. Ülkedeki ekonomiden daha hızlı büyüyen sigorta sektöründe, 2017 yılında zorunlu sigortaların prim üretimindeki payı %19.3’e düşerken gönüllü sigortaların oranı yüzde 80,7’ye yükseldi.

Gönüllü branşlarda prim artışı

Ekonomik açıdan zorlu geçen bir dönemde gönüllü sigortalardaki artış, raporda finansal okuryazarlığın artması konusunda pozitif bir etki olarak dile getiriliyor. Kamunun sigorta şirketlerine güveninin arttığından söz edilen raporda hayat sigortasının hala Rus sigorta sektörünün itici gücü olduğu vurgulanıyor. Hayat sigortalarının prim üretiminden aldığı pay 2016’da %18,3 iken 2017’de %26’ya yükseldi. Hayat sigortası primleri hariç bakıldığında 2017 yılında sigorta piyasası %1.8 oranında negatif eğilim sergiledi.

Ülkede online satışın oranı %2,5’a yükselirken aracı kurumlar olmadan toplanan prim tutarı geriledi ve %23 paya düştü. Brokerlar, kredi kuruluşları, araç satıcıları, tur operatörleri, sağlık kuruluşları, tüzel kişiler, bireysel girişimciler, posta ve finansal kiralama şirketleri gibi aracılardan elde edilen toplam prim üretimi payı ise %74’ün üzerine çıktı. 2017 yılında sigorta suistimalleri ve dolandırıcılığa karşı da mücadele başlatıldı.

*Aracılı satışlar; brokerlar, kredi kuruluşları, araç satıcıları, tur operatörleri, sağlık kuruluşları, tüzel kişiler, bireysel girişimciler, posta ve finansal kiralama şirketlerini içerir.

Hayat sigortası sektörün bel kemiği

Rusya’daki 2017 prim üretimine branşlar bazında yakından bakıldığında 19,7 milyar USD’lik üretimde gönüllü sigorta branşlarının önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. 15,9 milyar USD üretim gerçekleştirilen gönüllü branşta hayat sigortası prim üretimi 5,1 milyar USD, bireysel sigortalar prim üretimi 4 milyar USD, mülkiyet sigortaları prim üretimi 5,4 milyar USD, sorumluluk sigortası prim üretimi 772 milyon USD, iş riskleri prim üretimi 139 milyon USD ve riskler sigortası prim üretimi 410 milyon USD olarak görüldü. Toplamda 3,8 milyar USD prim üretimi gerçekleşen zorunlu branşlarda ise  CTP, hala Rus sigorta piyasasının en problemli branşları arasında. 2017 yılında branştaki sözleşme sayısı artarken poliçenin ortalama maliyetinde düşüş eğilimi gözlendi. CTP’de prim üretimi 3,4 milyar USD’yi aşarken diğer zorunlu sigortalarda prim üretimi 372 milyon USD’ye çıktı.

Zorunlu branşlarda büyüme oranı %-5 şeklinde negatif seyrederken gönüllü branşlardaki büyüme oranı toplamda %11,9’a yükseldi.

2017 sonunda geçerli sigorta sözleşmesi sayısı ise 128,8 milyonu aştı. Uzmanlar 2018 büyüme oranını %7-10 arasında öngörürken 2018 yılı sonuçları henüz BCC tarafından açıklanmadı.

Tags : insurancerusyazorunlu sigortalar

Leave a Response